Coaching

Hva er coaching?

En coach er en person som har fokus på den personen som blir coachet (coachee).

Oppgaven til coach er å støtte coachee til å finne sine egne mål og sin egen vei til å nå målene.

En coach er bevisst på hvordan man støtter andre til å sette seg mål som er oppnåelige i forhold til den tid og de ressursene man har, og hvordan man jobber med den indre og ytre motstanden som ofte oppstår på veien mot målet. Vi mennesker sitter ofte fast i bestemte tankemønstre, som gjør det vanskelig for oss å nå målene våre. Dette gjelder ikke minst når vi arbeider med indre mål, dvs. vaner og indre begrensninger, som vi gjerne vil slippe. Coachen er trent i å høre og utfordre disse begrensende tankemønstre. Coachen er dessuten trenet i å lytte oppmerksomt og å stille spørsmål som kan bevisstgjøre coachee om hvordan han/hun tenker, og kanskje inspirere til å tenke annerledes.

En coach gir vanligvis ikke råd, men kan naturligvis komme med forslag som kan støtte coachee til å se tingene på en ny måte. Coachen er svært oppmerksom på at coachee selv skal ta ansvar for de valgene han/ hun tar. En coach har trening i å sette sin egen mening til side, og ikke blande seg i andre menneskers liv, men utelukkende støtte dem til å velge den retningen som er riktig for dem.

En Enneagram Coach har en dyp viten om hvor forskjellig mennesker tenker, og hvordan man møter mennesker av forskjellig personlighetstyper på forskjellig måte. Enneagram Coachen har dessuten et grundig kjennskap til seg selv, og til hva som er hans/hennes sterke sider i coaching, og hva han/hun særlig skal være oppmerksom på i møtet med mennesker av andre typer.

Coachen jobber ut fra en Coachingmodell som fokuserer på å avdekke coachee sitt langsiktige og/eller kortsiktige mål, samt delmål for timen. Coachen kan bruke forskjellige teknikker til å støtte coachee til å endre synsvinkel eller slippe en begrensende tankegang – men det er coachee som bestemmer hva vi skal arbeide med i hver time.

For å bestille coaching kontakt Agnes eller Einar på Facebook

Coaching 90 min. på mitt kontor kr. 1000,-

Merk: Avbestilling må skje senest 24 timer i forkant av avtalen. Time som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet.