Litt om Agnes

Jeg er dame i min beste alder.

I snart 30 år har jeg stilt meg selv spørsmål som «Hvorfor reagerer kroppen min som den gjør?»

Da jeg selv har fibromyalgi , har jeg prøvd utallige metoder og behandlinger for å bli friskere.

Der jeg selv har fått mest hjelp og flest svar, er gjennom alternative behandlingsformer.

Jeg har også tro på skolemedisin, og sammen med alternativ behandling tror jeg vi kan få det beste fra begge verdener.

De kan bygge oppunder hverandre og tilsammen gi et godt og helhetlig bilde.

Behandlingsformer som Meta–medisin, healing, reading og bevissthetsgjøring er også noe jeg har tro på.

Derfor ble jeg mer og mer dratt mot disse alternative behandlingsformene.

I løpet av de siste ti-tolv årene har jeg «funnet meg selv» og fått mer  kontakt med mine evner.

Ved å delta på kurs hos den fantastiske læremesteren Michael Winger, ble min 6.sans og healingevner vekket.

Jeg har også tatt kurs i Meta-medisin, Numerologi, Enneagrammet og Coaching for å nevne noen.

Ønsket mitt er å hjelpe andre til å få en bedre hverdag, noe jeg selv har fått ved å bli bevisst meg selv. 

Jeg kan gi deg healing, reading og gjennom dette en bedre forståelse av deg selv og mulighet for å ta gode valg.

Jeg kan som regel kjenne dine blokkeringer og dine følelser, og kan ofte «se» hvorfor de har oppstått, og at de kanskje er årsaken til dine plager i dag.

Ved din bevisstgjøring og ønske om å bli frisk, kan vi sammen løse dette .

Jeg bruker også teknikken Meta-medisin som er en «forklaringsmodell» på hva som kan ha gjort oss syke.

Behandlingen blir utvilsomt best ved at du selv VIL bli frisk.

Tankens kraft er sterk. DU kan endre DITT liv.

Fortid er fortid, nå er NÅ, fremtiden blir slik DU ønsker.

NÅ er det magiske tidspunktet hvor DU kan endre din fremtid.

Positiv tankegang er konstruktivt. Negativ tankegang er destruktiv.

Hva velger du…?

Velkommen !