IT og Master Data

Jeg har lang erfaring med å håndtere masterdata og har vært med å utvikle programmer for å jobbe enklere og mer effektivt med disse dataene.

Har både jobbet «hands on» med dataene og i IT-firma som senior konsulent, produkteier og teamleder. Min erfaring er fortrinnsvis fra byggevarebransjen. Tar innimellom på meg kortere og lengre oppdrag der jeg både kan jobbe i team, eller selvstendig.

I mange tilfeller kan det være særs nyttig å kjøre et forprosjekt for å avdekke det virkelige behovet til bedriften. Dette kan jeg også bistå med, men da gjerne i team med flere kollegaer jeg har tilgang til.

Ta kontakt med Einar dersom dere ønsker min kompetanse i et IT-prosjekt der det er nødvendig å ha kontroll på master data.