Litt om Einar

IT-erfaring

Jeg er nysgjerrig av natur, og liker struktur og orden. Derfor er jeg opptatt av at detaljene stemmer i datasystemer. Så jeg har jobbet mye med MasterData, kalkulering, integrasjon og datautveksling gjennom årene.

Til sammen har jeg over 20 år med erfaring innen IT arbeid. Spesielt da MasterData og systemer for MDM som skal integreres mot ERP-systemer og andre systemer.

Jeg har siden 2013 jobbet innenfor IT-bransjen med å lede utforming, funksjonalitet og utvikling av systemer for behandling av masterdata og integrasjon mot ERP-systemer og nettsider, samt andre støttesystemer. Har gjennom denne tiden deltatt i en del større og mindre forprosjekter, IT-prosjekter der det har vært flere leverandører av software involvert, flere systemer som skal samsnakke, og hvor detaljene og logikken må stemme. I mange av disse prosjektene er det store salgsorganisasjoner med både egeneide butikker og Franchisebutikker eller en kombinasjon av disse. Systemene jeg har vært involvert i påvirker både grunndata, innkjøp, salg, logistikk og økonomi. Så jeg kjenner viktigheten av å ivareta hele verdikjeden.

Har også jobbet noe med hjemmesider, men mest i mindre skala.


Alternative behandlinger

Gjennom min livserfaring har jeg gått til en del forskjellige behandlinger, og vært nysgjerrig på selvutvikling for å bli en bedre versjon av meg selv.

Dette har også ført til at jeg har tatt en del alternative kurs. Gjennom disse kursene har jeg blitt godkjent healer, Enneagram Master, Enneagram Coach og har tatt flere moduler av kurs i Meta-helse.

Jeg tar derfor i mot klienter som ønsker healing, coaching, eller som ønsker hjelp til å prøve og forstå seg selv